Tag: MSF

Đội châu Âu đầu tiên suýt thắng được SKT công bố đội hình "no hope"...

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không biết rằng đây là một trong những đội châu Âu đầu tiên ép SKT phải...

David Trần - 16:52, 07/12/2019

[LMHT] MSF của Neon thua đáng tiếc ở LEC vì lỗi cửa hàng

Lỗi bug này đã bị kết luận sai là đến từ lỗi người chơi.

Mũ Đen - 23:01, 21/07/2019