Tag: nenne

[Overwatch] Khúc ca của Nenne.

Sau mỗi ngày thi đấu tại Overwatch League, không có gì Yeon-Gwan "Nenne" Jeong yêu thích hơn là thư giãn tại nhà chung của New York Excelsior. Điều đó không...

Owlet's - 18:00, 05/08/2019