Tag: Nông dân

Những điều bạn cần biết về phù thủy trong AoE (phần II)

Trong AoE, phù thủy là một loại quân tạo ra nhiều sự bất ngờ nhất, nó có nhiều sự biến hóa khiến trận...

AOE

G_Cà Chua - 00:56, 04/03/2020

Những trường hợp được tăng và bị giảm dame trong AoE (phần II)

AoE thú vị bởi sự khắc chế nhau giữa những đơn vị quân đội. Đó chính là việc các loại quân khắc...

AOE

G_Cà Chua - 00:10, 04/03/2020