Tag: PCS

Tương lai của khu vực PCS bị đặt một dấu hỏi lớn sau khi tổ chức G-Rex giải...

Từng là một khu vực hết sức thành công, tuy nhiên trong những năm gần đây những tôe chức lớn đã dần...

David Trần - 22:55, 15/02/2020

CHÍNH THỨC: Riot Games chốt sổ các đội tuyển tham dự PCS Xuân 2020

Đây sẽ là lần đầu tiên LMS và LST hợp nhất thành 1. Sức mạnh của LMS cũ liệu có giúp các đại diện...

Layce - 17:00, 20/12/2019