Tag: Pentakill

Riot dự tính tung một Album do nhóm nhạc Pentakill thể hiện

Đúng như dự đoán, thông tin về một dự án Pentakill tiếp theo đã được RiotPraeco xác nhận. Và không chỉ...

David Trần - 10:44, 07/03/2020

LeeSin và Viktor cần kết hợp ra sao để tạo ra Pentakill?

Đôi khi chỉ cần một lần đối đầu thành công cũng sẽ giúp giải quyết những tình huống khó khăn nhất.

Mũ Đen - 08:29, 27/12/2019

Hết phá nhà, những con lính giúp anh chàng Streamer có Pentakill theo cách không thể tin...

Anh chàng này hẳn phải có nhân phẩm rất lớn để các chú lính giúp nhiều tới vậy

Mũ Đen - 14:43, 21/12/2019