Tag: pewpew

Hãy ngừng ảo tưởng về "nghề Streamer"

Mới đây PEWPEW một streamer được nhiều người biết đến đã lên tiếng cảnh tỉnh những bạn học sinh,...

NTL - 02:13, 26/12/2019

Rời bỏ Creatory và rút lui khỏi ngành giải trí, PewPew quyết định rẽ sang một hướng...

Creator nổi tiếng PewPew mới đây đã chia sẻ chặng đường của anh tại Creatory chính thức kết thúc sau...

Big Virg - 22:53, 09/08/2019