Tag: phiên bản 1.33. gói cứu thương

Phiên bản 1.33 sinh ra là để dành cho đường giữa

Phiên bản 1.33 đã có những thay đổi đáng kể dường như nó sinh ra là để dành cho các tướng đường giữa. 

NTL - 04:28, 09/01/2020