Tag: Phù Thủy

Những điều bạn cần biết về phù thủy trong AoE (phần III)

Trong AoE, phù thủy là một loại quân tạo ra nhiều sự bất ngờ nhất, nó có nhiều sự biến hóa khiến trận...

AOE

G_Cà Chua - 00:27, 06/03/2020

Những điều bạn cần biết về phù thủy trong AoE (phần II)

Trong AoE, phù thủy là một loại quân tạo ra nhiều sự bất ngờ nhất, nó có nhiều sự biến hóa khiến trận...

AOE

G_Cà Chua - 00:56, 04/03/2020

Những trường hợp được tăng và bị giảm dame trong AoE (phần I)

AoE thú vị bởi sự khắc chế nhau giữa những đơn vị quân đội. Đó chính là việc các loại quân khắc...

AOE

G_Cà Chua - 22:21, 03/03/2020

Những điều bạn cần biết về phù thủy trong AoE (phần I)

Trong AoE, phù thủy là một loại quân tạo ra nhiều sự bất ngờ nhất, nó có nhiều sự biến hóa khiến trận...

AOE

G_Cà Chua - 23:18, 01/03/2020

Những ưu nhược điểm của các loại quân trong AoE DE (P15)

Phù Thủy đơn vị quân khó chơi nhất trong AoE I nhưng với AoE bằng những chỉnh sửa nó đã trở nên dễ điều...

AOE

NTL - 11:02, 14/01/2020

Các nhà Phù Thủy "bá đạo" trong AoE

Để khắc chế những đơn vị chém, lạc đà của đội bạn. Phù Thủy là một sự lựa chọn mà những người...

AOE

NTL - 09:00, 27/10/2019