Tag: Rework

Những lần "rework" tướng được đánh giá cao nhất của Riot Games #3

Không phải lúc nào những thay đổi của Riot Games cũng mang tính "cồng kềnh". Nhiều lần trong số đó, nhà...

David Trần - 12:13, 05/03/2020

Những lần "rework" tướng được đánh giá cao nhất của Riot Games #2

Không phải lúc nào những thay đổi của Riot Games cũng mang tính "cồng kềnh". Nhiều lần trong số đó, nhà...

David Trần - 12:12, 04/03/2020

Những lần "rework" tướng được đánh giá cao nhất của Riot Games #1

Không phải lúc nào những thay đổi của Riot Games cũng mang tính "cồng kềnh". Nhiều lần trong số đó, nhà...

David Trần - 12:12, 03/03/2020