Tag: Rift Rivals

Vì sao Riot Games chính xác khi bỏ hẳn Rift Rivals?

Lý do được các đội tuyển và tuyển thủ đưa ra là tránh được chuyện di chuyển mệt mỏi tới một giải...

Mũ Đen - 12:04, 29/03/2020

Riot Games công bố rời lịch MSI sang tháng 7, sự kiện Rift Rivals sẽ bị hủy bỏ

Đây là hệ quả tất yếu khi mà đại dịch COVID-19 trước đó làm ảnh hưởng rất nhiều đến các giải...

David Trần - 19:19, 12/03/2020