Tag: rồng

Tiền Mùa Giải 2020: Đây là lý do Chinh phục đang trở thành ngọc được yêu thích...

Bản cập nhật 9.23 đã mang đến rất nhiều những cập nhật cho bản đồ Summoner’s Rift. Bên cạnh Rồng...

David Trần - 11:57, 02/12/2019

Tiền mùa giải 2020: Những thay đổi sẽ chỉ khiến các đội tuyển chuyên nghiệp...

Chọn lựa loại rồng và thời điểm ăn rồng sẽ trở thành một thử thách lớn cho các đội tuyển chuyên...

Mũ Hồng - 10:12, 06/11/2019