Tag: Ruined King: A League of Legends Story

Riot Games lên kế hoạch sản xuất series vũ trụ League of Legends

Tại sự kiện The Game Awards, Riot Games đã công bố dự án Riot Forge với mục tiêu sản xuất hàng loạt những...

Anh Chung - 10:41, 13/12/2019