Tag: s1mple

[CS:GO] Câu chuyện của S1mple (P3): “Tôi muốn tạo nên một era cùng Natus Vincere”

[CS:GO] Câu chuyện của S1mple (P3): “Tôi muốn tạo nên một era cùng Natus Vincere”

GTV News - 16:51 - Thứ 3, ngày 16/04/2019

[CS:GO] Câu chuyện của S1mple (P1): 'Nó rất hay gây gổ, đánh nhau.'

[CS:GO] Câu chuyện của S1mple (P1): 'Nó rất hay gây gổ, đánh nhau.'

GTV News - 20:10 - Thứ 7, ngày 13/04/2019

[CS:GO] S1mple nhận giải MVP tại I-LEAGUE SEASON 7

[CS:GO] S1mple nhận giải MVP tại I-LEAGUE SEASON 7

GTV News - 08:20 - Thứ 2, ngày 08/04/2019