Tag: sổ sứ mệnh mùa 18

Số sứ mệnh mùa 18, vẫn gây ra sự phản ứng của các game khi cho quá nhiều tướng...

Sổ sứ mệnh mùa 18 sẽ khởi tranh vào đầu tháng 6, tuy nhiên hiện tại vẫn còn khá nhiều game thủ không...

NTL - 17:33, 28/05/2020

Những Skin nào được cho là có thể cho vào sổ sứ mệnh mùa 18?

Sổ sứ mệnh mùa 18 đang được đông đảo các game thủ quan tâm về các skin mới

NTL - 22:33, 23/05/2020