Tag: Team AOE Skyred

Solo Random | Hehe vs Chipboy | Ngày 08-05-2018 | BLV: Có BL

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 17:52, 08/05/2018

4vs4 Random | GameTV vs SkyRed | Ngày: 09-04-2018. BLV: Kami

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 16:33, 09/04/2018

4vs4 Random | Tứ Hùng Quần Chiến | Ngày 31-03-2018 | BLV: G_Kami

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 19:10, 31/03/2018

4vs4 Random | Skyred vs GameTV | Ngày 26-3-2018 | BLV:Tuân Tiền Hải

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 17:36, 26/03/2018

4vs4 Random | Skyred vs GameTV | Ngày 22-03-2018 | BLV:Có BL

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 17:11, 22/03/2018

2vs2 Random | Skyred vs GameTV | Ngày: 20-03-2018. BLV: Có BL

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 02:38, 21/03/2018

Solo Random | HeHe vs ChipBoy | Ngày: 19-03-2018. BLV: Có BL

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 15:23, 19/03/2018

Solo Random | ChipBoy96 vs HeHe | Ngày: 19-03-2018. BLV: Hải MariO

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 15:15, 19/03/2018

2vs2 Random | Chim Sẻ Đi Nắng, HeHe vs Gunny, BiBi | Ngày 16/3/2018. BLV: Gman

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 15:36, 16/03/2018

2vs2 Random | Skyred vs GameTV | Ngày: 12-03-2018. BLV: Có BL

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 01:11, 13/03/2018

4vs4 Random | SkyRed vs Hà Nội | Ngày: 10-03-2018. BLV: Tuân Tiền Hải

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 15:49, 10/03/2018

4vs4 Random | Liên Quân vs Phát Red | Ngày 06-03-2018. BLV: Ver

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 15:53, 06/03/2018