Tag: Team Liên Quân

[LQM] Lễ công bố danh xưng Mocha ZD Esports

Là siêu ứng dụng ‘trùm giải trí’, bên cạnh thế mạnh hiện có về kho Phim, nhạc, tin tức, Mocha chính...

GTV News - 16:37, 15/08/2019

[Liên Quân Mobile] "Việt Nam là best" - Cộng đồng Reddit không tiếc lời khen...

Thành tích của Team Flash được cả thế giới thán phục Dù đã 2 ngày trôi qua kể từ khi Team Flash giành...

GTV News - 07:30, 16/07/2019

AOE | 4vs4 Random | Liên Quân vs GameTV OLD | Ngày 31-10-2018 | BLV:Có BL

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 09:28, 01/11/2018

AOE | 4vs4 Random | Liên Quân vs Sài Gòn | Ngày 21-10-2018 | BLV:G_man

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

GTV News - 01:18, 22/10/2018

AOE | 4vs4 Random | Liên Quân vs Hà Nội | Ngày 31-8-2018 | BLV:G_Kami

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 17:25, 31/08/2018

AOE DE | 3v3 | Liên Quân vs Việt Nam Legends | Ngày 22-8-2018 | BLV: G_Kami

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 21:48, 22/08/2018

4vs4 Random | Liên Quân vs BiBi Club | Ngày 06-08-2018 | BLV:Hải Mario

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 18:41, 06/08/2018

4vs4 Random | Liên Quân vs GameTV | Ngày: 04-08-2018. BLV: Có BL

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 19:04, 04/08/2018

4vs4 Random | GameTV vs Liên Quân | Ngày 04-08-2018. BLV: Hải MariO

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 18:58, 04/08/2018

Road to VNC 2018 | 3v3 Offline | POOL PLAY | Ngày: 29-07-2018 | BLV Kami

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

GTV News - 13:49, 29/07/2018

AOE | 2vs2 Assy | Chim Sẻ Đi Nắng - No1 vs Bibi - Quýt | Ngày 23-9-2018 | BLV:G_Ver

 \r\n\r\nGameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật...

AOE

GTV News - 00:44, 01/10/2018

AOE | 4vs4 Random | Liên Quân vs Hà Nội | Ngày 6-10-2018 | BLV:G_Kami

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 15:41, 06/10/2018