Tag: Thành Lak

[AoE] 13h30 ngày 12/08: Chim Sẻ + Thành Lak vs VaneLove + Xuân Thứ: Thuốc thử liều cao

[AoE] 13h30 ngày 12/08: Chim Sẻ + Thành Lak vs VaneLove + Xuân Thứ: Thuốc thử liều cao

GTV News - 09:32 - Thứ 2, ngày 12/08/2019

AOE | 2vs2 Random | B.P.Nam - Thành Lak vs It'sWar - Kỳ BN | Ngày 23-1-2019 | BLV:G_Kami

AOE | 2vs2 Random | B.P.Nam - Thành Lak vs It'sWar - Kỳ BN | Ngày 23-1-2019 | BLV:G_Kami

GTV News - 23:24 - Thứ 4, ngày 23/01/2019

AOE | 3vs3 Assy | GameTV vs Team 6699 | Ngày 17-1-2019 | BLV:G_Kami

AOE | 3vs3 Assy | GameTV vs Team 6699 | Ngày 17-1-2019 | BLV:G_Kami

GTV News - 23:32 - Thứ 5, ngày 17/01/2019

AOE | 2vs2 Random | Thành Lak - Văn Hưởng vs Anh Hào - Sáng Cola | Ngày 16-1-2019 | BLV:Jay

AOE | 2vs2 Random | Thành Lak - Văn Hưởng vs Anh Hào - Sáng Cola | Ngày 16-1-2019 | BLV:Jay

GTV News - 17:09 - Thứ 4, ngày 16/01/2019

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs SkyRed | Ngày 12-1-2019 | BLV:G_Kami

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs SkyRed | Ngày 12-1-2019 | BLV:G_Kami

GTV News - 00:41 - Chủ Nhật, ngày 13/01/2019

AOE | 4vs4 Random | Team U98 vs Team Ver | Ngày 2-1-2019 | BLV:G_Kami

AOE | 4vs4 Random | Team U98 vs Team Ver | Ngày 2-1-2019 | BLV:G_Kami

GTV News - 17:54 - Thứ 4, ngày 02/01/2019

AOE | 2vs2 Random | Thành Lak - Bùi Phương Nam vs U98 - Văn Hưởng | Ngày 31-12-2018 | BLV:G_Kami

AOE | 2vs2 Random | Thành Lak - Bùi Phương Nam vs U98 - Văn Hưởng | Ngày 31-12-2018 | BLV:G_Kami

GTV News - 20:06 - Thứ 2, ngày 31/12/2018

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs Skyred | Ngày 26-12-2018 | BLV:G_Kami

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs Skyred | Ngày 26-12-2018 | BLV:G_Kami

GTV News - 18:10 - Thứ 4, ngày 26/12/2018

AOE | 2vs2 Random | Thành Lak - Anh Huy vs Nam SoCiu - Anh Hào | Ngày 25-12-2018 | BLV:G_Kami

AOE | 2vs2 Random | Thành Lak - Anh Huy vs Nam SoCiu - Anh Hào | Ngày 25-12-2018 | BLV:G_Kami

GTV News - 18:11 - Thứ 3, ngày 25/12/2018

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs 6699 | Ngày 24-12-2018 | BLV:G_Kami

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs 6699 | Ngày 24-12-2018 | BLV:G_Kami

GTV News - 17:49 - Thứ 2, ngày 24/12/2018

4vs4 Random | GameTV vs BiBi Club | Ngày: 23-12-2018. BLV: Hải MariO

4vs4 Random | GameTV vs BiBi Club | Ngày: 23-12-2018. BLV: Hải MariO

GTV News - 16:51 - Chủ Nhật, ngày 23/12/2018

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs Skyred | Ngày 21-12-2018 | BLV:G_Kami

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs Skyred | Ngày 21-12-2018 | BLV:G_Kami

GTV News - 19:04 - Thứ 6, ngày 21/12/2018