Tag: Thành Lak

2vs2 Random | U98 - Thành Lak vs It War - Kỳ BN | Ngày: 27-11-2018. BLV: Hải MariO

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 00:59, 28/11/2018

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs Sài Gòn | Ngày 27-11-2018 | BLV:G_Kami

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 14:45, 27/11/2018

AOE | 2vs2 Random | U98 - Thành Lak vs Trương IS - Tùng Anh | Ngày 24-11-2018 | BLV:G_Kami

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 18:07, 24/11/2018

2vs2 Random | Thành Lak - Văn Hưởng vs Hào - Sáng | Ngày: 22-11-2018. BLV: Hải MariO

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

GTV News - 18:46, 22/11/2018

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs Hà Nội | Ngày 20-11-2018 | BLV:G_Kami

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 16:51, 20/11/2018

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs 6699 | Ngày 19-11-2018 | BLV:G_Kami

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 20:08, 19/11/2018

4vs4 Random | GameTV vs Sài Gòn New | Ngày: 18-11-2018. BLV: Hải MariO

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 19:24, 18/11/2018

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs Liên Quân | Ngày 17-11-2018 | BLV:Đan

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 16:29, 18/11/2018

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs Sài Gòn | Ngày 16-11-2018 | BLV:G_Kami

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 16:53, 16/11/2018

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs Thái Bình | Ngày 15-11-2018 | BLV:G_Kami

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

GTV News - 17:35, 15/11/2018

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs Skyred | Ngày 14-11-2018 | BLV:G_Kami

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 17:24, 14/11/2018

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs 6699 | Ngày 9-11-2018 | BLV:G_Kami

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 17:11, 09/11/2018