Tag: The Elder Scrolls VI

Tương lai nào cho dòng game The Elder Scrolls?

Phiên bản MMORPG hay tựa game The Elder Scrolls thứ 6 mới là tâm điểm của thương hiệu này trong tương lai gần?

Anh Chung - 16:43, 17/01/2020