Tag: Tiểu Bạch Long

4 vs 4 | GameTV vs Thái Bình (19-07-2012)

http://www.youtube.com/watch?v=p638rtkJ6bM\nhttp://www.youtube.com/watch?v=s6gyxOV-DbQ\nhttp://www.youtube.com/watch?v=iiTvpsdghi8\nhttp://www.youtube.com/watch?v=OU4w9sRvgVU\nhttp://www.youtube.com/watch?v=mBew9tBUr9c\n\nhttp://www.youtube.com/watch?v=ioI9ctzPcoY\nhttp://www.youtube.com/watch?v=HUiSDuvLqgc\nhttp://www.youtube.com/watch?v=s7QB2eBmvyk\nhttp://www.youtube.com/watch?v=9LWB6iL_LCs\nhttp://www.youtube.com/watch?v=NPs89IE5eZ0\n\nhttp://www.youtube.com/watch?v=m6XKAmZCYLE\nhttp://www.youtube.com/watch?v=QkZNarJYf68\nhttp://www.youtube.com/watch?v=CmICyS1qJRo\nhttp://www.youtube.com/watch?v=qT9xM83uTHQ\nhttp://www.youtube.com/watch?v=9j866cH8vXI

AOE

GTV News - 22:39, 26/12/2012

4vs4 | Thái Bình vs GameTV Ngày 25-05-2014

https://www.youtube.com/watch?v=zvDZk7IZzMc\nhttps://www.youtube.com/watch?v=sHbNRFK7HOw\nhttps://www.youtube.com/watch?v=NBiyHZ6IUXw\nhttps://www.youtube.com/watch?v=nKqORXlJfO4\nhttps://www.youtube.com/watch?v=_d_M1FXuIKs\n\nhttps://www.youtube.com/watch?v=ggpT8jYwTnc\nhttps://www.youtube.com/watch?v=_2_ErzzcB1Q\nhttps://www.youtube.com/watch?v=QpwHmXgV7Lg\nhttps://www.youtube.com/watch?v=_d_M1FXuIKs\nhttps://www.youtube.com/watch?v=_d_M1FXuIKs\n\nhttps://www.youtube.com/watch?v=hOnKeSHmEA0\nhttps://www.youtube.com/watch?v=VUA9w8Nvrq8\nhttps://www.youtube.com/watch?v=Hh4_9cE-ULc\nhttps://www.youtube.com/watch?v=_d_M1FXuIKs\nhttps://www.youtube.com/watch?v=_d_M1FXuIKs\n\nhttps://www.youtube.com/watch?v=Ui3JdqhbSfg\nhttps://www.youtube.com/watch?v=t9SwRyMITgM\nhttps://www.youtube.com/watch?v=tTlf_qy2-C8\nhttps://www.youtube.com/watch?v=P-A0Rh3POFk\nhttps://www.youtube.com/watch?v=gw3zpOm6Ck4\n\nhttps://www.youtube.com/watch?v=h5frR9C4ooI\nhttps://www.youtube.com/watch?v=ZwbI4Ic2vT8\nhttps://www.youtube.com/watch?v=rOPeU_dLIfk\nhttps://www.youtube.com/watch?v=_d_M1FXuIKs\nhttps://www.youtube.com/watch?v=_d_M1FXuIKs

AOE

GTV News - 01:58, 27/12/2014

AOE Miền Bắc Lần 6 | Chung Kết Thái Bình vs Hà Đông 24-03-2013

https://www.youtube.com/watch?v=fN5jOd5_lDM\nhttps://www.youtube.com/watch?v=_k-rqsag4m4\nhttps://www.youtube.com/watch?v=iSEwSP1CV_w\nhttps://www.youtube.com/watch?v=69Jz_TI78m8\nhttps://www.youtube.com/watch?v=74VGsv8Q60c\nhttps://www.youtube.com/watch?v=VJIGknlQXic\nhttps://www.youtube.com/watch?v=CeqdDrBYaC4\nhttps://www.youtube.com/watch?v=Asur53sZ00Y

AOE

GTV News - 02:00, 27/12/2014

AOE Miền Bắc Lần 6 | Bán Kết Thái Bình vs Hà Nội 24-03-2013

https://www.youtube.com/watch?v=ImTNGXRtgew\nhttps://www.youtube.com/watch?v=Fak8c5nBUfw\nhttps://www.youtube.com/watch?v=Y5WGF-m7S2k\nhttps://www.youtube.com/watch?v=Zf46-AaQHhA\nhttps://www.youtube.com/watch?v=_d_M1FXuIKs

AOE

GTV News - 02:01, 27/12/2014

4vs4 | Thái Bình + BiBi vs GameTV full team Ngày 27-03-2015 BLV G_Quẩy

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 00:02, 27/03/2015

4 vs 4 | Thái Bình vs Hải Phòng ( 04-01-2015)

https://www.youtube.com/watch?v=JEDP2B4MEhg#t=54\nhttps://www.youtube.com/watch?v=3nyL3c7GrRE\nhttps://www.youtube.com/watch?v=hmJvQ5isxsU\nhttps://www.youtube.com/watch?v=-up0co7Jo_s\nhttps://www.youtube.com/watch?v=_d_M1FXuIKs\n\nhttps://www.youtube.com/watch?v=6KEjmgFsP0U\nhttps://www.youtube.com/watch?v=zHKJNMbx0EQ\nhttps://www.youtube.com/watch?v=0ubfH_t6Y0g\nhttps://www.youtube.com/watch?v=C9OIjog0ZDU\nhttps://www.youtube.com/watch?v=mqvxaxXW-M8\n\nhttps://www.youtube.com/watch?v=rvV9MnelqTs\nhttps://www.youtube.com/watch?v=y_LkL2NoqSU\nhttps://www.youtube.com/watch?v=xpPtYaL42IQ\nhttps://www.youtube.com/watch?v=i8tjW1xikik\nhttps://www.youtube.com/watch?v=_d_M1FXuIKs

AOE

GTV News - 19:00, 04/01/2015

Nam Định Open III | Tuyển tập con đường đến với trận Chung kết của Team Thái Bình

https://www.youtube.com/watch?v=QK0Zpcgro6A\nhttps://www.youtube.com/watch?v=jDeSo1FeIsc\nhttps://www.youtube.com/watch?v=_d_M1FXuIKs\nhttps://www.youtube.com/watch?v=_d_M1FXuIKs\nhttps://www.youtube.com/watch?v=_d_M1FXuIKs\n\nhttps://www.youtube.com/watch?v=KNEQKj1rD14\nhttps://www.youtube.com/watch?v=CZWqO02XXfs\nhttps://www.youtube.com/watch?v=_d_M1FXuIKs\nhttps://www.youtube.com/watch?v=_d_M1FXuIKs\nhttps://www.youtube.com/watch?v=_d_M1FXuIKs\n\nhttps://www.youtube.com/watch?v=zqhDhDvVvs0\nhttps://www.youtube.com/watch?v=O7Ho7K5t0fw\nhttps://www.youtube.com/watch?v=_d_M1FXuIKs\nhttps://www.youtube.com/watch?v=_d_M1FXuIKs\nhttps://www.youtube.com/watch?v=_d_M1FXuIKs\n\nhttps://www.youtube.com/watch?v=8H2L5hsG-_g\nhttps://www.youtube.com/watch?v=5sxd2-SJYog\nhttps://www.youtube.com/watch?v=uSpcSR1vVRg\nhttps://www.youtube.com/watch?v=_d_M1FXuIKs\nhttps://www.youtube.com/watch?v=_d_M1FXuIKs\n\nhttps://www.youtube.com/watch?v=yD4Pr4VUtHk\nhttps://www.youtube.com/watch?v=BTcWH1YWz_Q\nhttps://www.youtube.com/watch?v=RcrBJqN9zOo\nhttps://www.youtube.com/watch?v=upuArpBXFS4\nhttps://www.youtube.com/watch?v=_d_M1FXuIKs\n\nhttps://www.youtube.com/watch?v=Jq0sO-v4c1c\nhttps://www.youtube.com/watch?v=cfINnOiMmDM\nhttps://www.youtube.com/watch?v=P_tiZAo6O7U\nhttps://www.youtube.com/watch?v=k-iYt28Tj-A\nhttps://www.youtube.com/watch?v=yJqSN6Bxfyc\nhttps://www.youtube.com/watch?v=LyXoQ3Ud93Y\nhttps://www.youtube.com/watch?v=5zX0cZ6yRvw\nhttps://www.youtube.com/watch?v=35d_NVzs2PM

AOE

GTV News - 02:05, 27/12/2014

Nam Đinh Open III | Tứ Kết Thái Bình 1 vs 9x Thái Bình

https://www.youtube.com/watch?v=8H2L5hsG-_g\nhttps://www.youtube.com/watch?v=5sxd2-SJYog\nhttps://www.youtube.com/watch?v=uSpcSR1vVRg\nhttps://www.youtube.com/watch?v=_d_M1FXuIKs\nhttps://www.youtube.com/watch?v=_d_M1FXuIKs

AOE

GTV News - 16:05, 18/05/2014

AOE Siêu Cúp 2011 | Thái Bình vs Hà Nội 08 09 2011

https://www.youtube.com/watch?v=MxUdgbNRX74\nhttps://www.youtube.com/watch?v=htAtLWP8lQw\nhttps://www.youtube.com/watch?v=8P1UMEv3hO4\nhttps://www.youtube.com/watch?v=_d_M1FXuIKs\nhttps://www.youtube.com/watch?v=_d_M1FXuIKs\n\nhttps://www.youtube.com/watch?v=pMMSaAVn5Ck\nhttps://www.youtube.com/watch?v=40qSrf9F5fk\nhttps://www.youtube.com/watch?v=mU91kbcTK94\nhttps://www.youtube.com/watch?v=oJKSxSNwiR4\nhttps://www.youtube.com/watch?v=_d_M1FXuIKs\n\nhttps://www.youtube.com/watch?v=Mhcd5SkCwjU\nhttps://www.youtube.com/watch?v=7OwroADP3oY\nhttps://www.youtube.com/watch?v=ghEXSbTzhSU\nhttps://www.youtube.com/watch?v=RgK1MLXoiog\nhttps://www.youtube.com/watch?v=_d_M1FXuIKs\n\nhttps://www.youtube.com/watch?v=s9Af54hWsAc\nhttps://www.youtube.com/watch?v=a8fJp7WTRiU\nhttps://www.youtube.com/watch?v=D1hus9rCKOM\nhttps://www.youtube.com/watch?v=RBx951LVJW4\nhttps://www.youtube.com/watch?v=j_8XBftdEtY\n\nhttps://www.youtube.com/watch?v=zvuGeUyAEnU\nhttps://www.youtube.com/watch?v=YxeGTOwcxak\nhttps://www.youtube.com/watch?v=QqYQ2cuxbf4\nhttps://www.youtube.com/watch?v=_d_M1FXuIKs\nhttps://www.youtube.com/watch?v=_d_M1FXuIKs\n

AOE

GTV News - 01:56, 27/12/2014

Nam Định Open III | Bán kết 2 Thái Bình vs Hà Nội 2

https://www.youtube.com/watch?v=yD4Pr4VUtHk\nhttps://www.youtube.com/watch?v=BTcWH1YWz_Q\nhttps://www.youtube.com/watch?v=RcrBJqN9zOo\nhttps://www.youtube.com/watch?v=upuArpBXFS4\nhttps://www.youtube.com/watch?v=_d_M1FXuIKs

AOE

GTV News - 22:54, 19/05/2014

Nam Đinh Open III | Chung kết Thái Bình vs Hà Nội

https://www.youtube.com/watch?v=Jq0sO-v4c1c\nhttps://www.youtube.com/watch?v=cfINnOiMmDM\nhttps://www.youtube.com/watch?v=P_tiZAo6O7U\nhttps://www.youtube.com/watch?v=k-iYt28Tj-A\nhttps://www.youtube.com/watch?v=yJqSN6Bxfyc\nhttps://www.youtube.com/watch?v=LyXoQ3Ud93Y\nhttps://www.youtube.com/watch?v=5zX0cZ6yRvw\nhttps://www.youtube.com/watch?v=35d_NVzs2PM

AOE

GTV News - 09:51, 19/05/2014

Nam Đinh Open III | Bảng C Vòng Bảng Thái Bình vs 169 Trường Chinh

https://www.youtube.com/watch?v=QK0Zpcgro6A\nhttps://www.youtube.com/watch?v=jDeSo1FeIsc\nhttps://www.youtube.com/watch?v=_d_M1FXuIKs\nhttps://www.youtube.com/watch?v=_d_M1FXuIKs\nhttps://www.youtube.com/watch?v=_d_M1FXuIKs

AOE

GTV News - 14:21, 18/05/2014