Tag: top 10 player

CS:GO: Bảng xếp hạng 10 cá nhân xuất sắc nhất kể từ StarLadder Major Berlin (Phần...

Những cá nhân nào tiếp theo sẽ nằm trong Top 10 người chơi xuất sắc nhất trong 3 tháng gần đây của CS:GO?

GTV News - 22:00, 27/11/2019

CS:GO: Bảng xếp hạng 10 cá nhân xuất sắc nhất kể từ StarLadder Major Berlin (Phần...

Những cá nhân nào sẽ nằm trong Top 10 người chơi xuất sắc nhất trong 3 tháng gần đây của CS:GO?

GTV News - 10:43, 26/11/2019