Tag: trận đấu hay của Chim Sẻ Đi Nắng

Pha công K đi vào lịch sử của Chim Sẻ Đi Nắng

Vỏ Quýt dày thì có Chim Sẻ mổ thủng. Cam Quýt đã có một trận đấu khá xuất sắc, tuy nhiên với pha công...

AOE

NTL - 09:00, 28/03/2020