Tag: U97

4vs4 Random | GameTV vs Liên Quân | Ngày 10-11-2018. BLV: Hải MariO

4vs4 Random | GameTV vs Liên Quân | Ngày 10-11-2018. BLV: Hải MariO

GTV News - 17:53 - Thứ 7, ngày 10/11/2018

4vs4 Random | Quảng Ninh - CSĐN vs BiBiClub - Hà Nội | Ngày 17-8-2018 | BLV:Đạt 09

4vs4 Random | Quảng Ninh - CSĐN vs BiBiClub - Hà Nội | Ngày 17-8-2018 | BLV:Đạt 09

GTV News - 20:22 - Thứ 6, ngày 17/08/2018

4vs4 Random | GameTV vs Liên Quân | Ngày: 16-08-2018. BLV: Hải MariO

4vs4 Random | GameTV vs Liên Quân | Ngày: 16-08-2018. BLV: Hải MariO

GTV News - 16:23 - Thứ 5, ngày 16/08/2018

4vs4 Random | Liên Quân vs GameTV | Ngày: 04-08-2018. BLV: Có BL

4vs4 Random | Liên Quân vs GameTV | Ngày: 04-08-2018. BLV: Có BL

GTV News - 19:04 - Thứ 7, ngày 04/08/2018

4vs4 Random | GameTV vs Liên Quân | Ngày 04-08-2018. BLV: Hải MariO

4vs4 Random | GameTV vs Liên Quân | Ngày 04-08-2018. BLV: Hải MariO

GTV News - 18:58 - Thứ 7, ngày 04/08/2018

2vs2 Random | ChipBoy - Văn Hưởng vs U97 - KĐK | Ngày: 23-09-2018. BLV: Hải MariO

2vs2 Random | ChipBoy - Văn Hưởng vs U97 - KĐK | Ngày: 23-09-2018. BLV: Hải MariO

GTV News - 23:06 - Chủ Nhật, ngày 23/09/2018

2vs2 Random | Quảng Ninh vs GameTV | Ngày 10-07-2018 | BLV:Có Bl

2vs2 Random | Quảng Ninh vs GameTV | Ngày 10-07-2018 | BLV:Có Bl

GTV News - 15:43 - Thứ 4, ngày 11/07/2018

2vs2 Random | GameTV vs Quảng Ninh | Ngày 10-07-2018 | BLV:Hải Mario

2vs2 Random | GameTV vs Quảng Ninh | Ngày 10-07-2018 | BLV:Hải Mario

GTV News - 22:51 - Thứ 3, ngày 10/07/2018

AOE | 2vs2 Random | War - U97 vs U98 - Thành Lak | Ngày 21-6-2018 | BLV:Đạt 09

AOE | 2vs2 Random | War - U97 vs U98 - Thành Lak | Ngày 21-6-2018 | BLV:Đạt 09

GTV News - 23:41 - Thứ 5, ngày 21/06/2018

4vs4 Random | Quảng Ninh vs GameTV | Ngày: 14-06-2018. BLV: Đạt 09

4vs4 Random | Quảng Ninh vs GameTV | Ngày: 14-06-2018. BLV: Đạt 09

GTV News - 16:24 - Thứ 5, ngày 14/06/2018

4vs4 Random | Quảng Ninh+ CSDN vs BiBiClub | Ngày 12-6-2018 | BLV:Đạt 09

4vs4 Random | Quảng Ninh+ CSDN vs BiBiClub | Ngày 12-6-2018 | BLV:Đạt 09

GTV News - 19:52 - Thứ 3, ngày 12/06/2018

4vs4 Random | GameTV vs Quảng Ninh | Ngày: 09-06-2018. BLV: Hải MariO

4vs4 Random | GameTV vs Quảng Ninh | Ngày: 09-06-2018. BLV: Hải MariO

GTV News - 17:24 - Thứ 7, ngày 09/06/2018