Tag: U98

[AoE] Mạnh Hào + U98 với Quýt + Tễu: Thị uy sức mạnh

[AoE] Mạnh Hào + U98 với Quýt + Tễu: Thị uy sức mạnh

GTV News - 01:16 - Chủ Nhật, ngày 18/08/2019

[AoE] Mạnh Hào + U98 với VaneLove + TuTi: Sức trẻ hay kinh nghiệm?

[AoE] Mạnh Hào + U98 với VaneLove + TuTi: Sức trẻ hay kinh nghiệm?

GTV News - 08:30 - Thứ 7, ngày 17/08/2019

[AoE] U98 tiến bộ vượt bậc, cặp đôi 2v2 GameTV thẳng tiến tới AoE Nghệ An Open I

[AoE] U98 tiến bộ vượt bậc, cặp đôi 2v2 GameTV thẳng tiến tới AoE Nghệ An Open I

GTV News - 09:25 - Thứ 5, ngày 15/08/2019

[AoE] 13h30 ngày 14/08: U98 vs SangClub: Thách thức nhà vô địch

[AoE] 13h30 ngày 14/08: U98 vs SangClub: Thách thức nhà vô địch

GTV News - 08:04 - Thứ 4, ngày 14/08/2019

[AOE] 13h30 ngày 04/08: GameTV - Nghệ An: Đội trưởng vắng nhà

[AOE] 13h30 ngày 04/08: GameTV - Nghệ An: Đội trưởng vắng nhà

GTV News - 10:50 - Chủ Nhật, ngày 04/08/2019

[AoE] Bỏ qua những lời chỉ trích, team AoE GameTV đã có một ngày thi đấu tuyệt vời...

[AoE] Bỏ qua những lời chỉ trích, team AoE GameTV đã có một ngày thi đấu tuyệt vời...

GTV News - 21:30 - Thứ 3, ngày 21/05/2019

[AoE] GameTV_U98: Vững bước trưởng thành, chậm mà chắc

[AoE] GameTV_U98: Vững bước trưởng thành, chậm mà chắc

GTV News - 02:52 - Thứ 5, ngày 18/04/2019

AOE | 4vs4 Random | Team U98 vs Team Ver | Ngày 23-1-2019 | BLV:G_Kami

AOE | 4vs4 Random | Team U98 vs Team Ver | Ngày 23-1-2019 | BLV:G_Kami

GTV News - 18:49 - Thứ 4, ngày 23/01/2019

AOE | 2vs2 Random | Mạnh Hào - U98 vs ChipBoy - Nam SoCiu | Ngày 23-1-2019 | BLV:G_Kami

AOE | 2vs2 Random | Mạnh Hào - U98 vs ChipBoy - Nam SoCiu | Ngày 23-1-2019 | BLV:G_Kami

GTV News - 12:58 - Thứ 4, ngày 23/01/2019

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs Nghệ An | Ngày 21-1-2019 | BLV:G_Kami

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs Nghệ An | Ngày 21-1-2019 | BLV:G_Kami

GTV News - 17:16 - Thứ 2, ngày 21/01/2019

AOE | 2vs2 Random | U98 - B.P.Nam vs Xuân Thứ - TiTi | Ngày 20-1-2019 | BLV:G_Kami

AOE | 2vs2 Random | U98 - B.P.Nam vs Xuân Thứ - TiTi | Ngày 20-1-2019 | BLV:G_Kami

GTV News - 23:43 - Chủ Nhật, ngày 20/01/2019

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs BiBiClub | Ngày 18-1-2019 | BLV:G_Kami

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs BiBiClub | Ngày 18-1-2019 | BLV:G_Kami

GTV News - 01:22 - Thứ 7, ngày 19/01/2019