Tag: Văn Hưởng

AOE | 2vs2 Random | U98 - Văn Hưởng vs Trương IS - Tùng Anh | Ngày 1-1-2019 | BLV:G_Kami

AOE | 2vs2 Random | U98 - Văn Hưởng vs Trương IS - Tùng Anh | Ngày 1-1-2019 | BLV:G_Kami

GTV News - 18:17 - Thứ 3, ngày 01/01/2019

4vs4 Random | GameTV vs Liên Quân | Ngày: 25-12-2018. BLV: Hải MariO

4vs4 Random | GameTV vs Liên Quân | Ngày: 25-12-2018. BLV: Hải MariO

GTV News - 17:43 - Thứ 3, ngày 25/12/2018

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs Skyred | Ngày 12-12-2018 | BLV:G_Kami

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs Skyred | Ngày 12-12-2018 | BLV:G_Kami

GTV News - 16:31 - Thứ 4, ngày 12/12/2018

4vs4 Random | GameTV vs Hà Nam | Ngày 11-12-2018. BLV: Hải MariO

4vs4 Random | GameTV vs Hà Nam | Ngày 11-12-2018. BLV: Hải MariO

GTV News - 16:09 - Thứ 3, ngày 11/12/2018

4vs4 Random | GameTV vs Clan 6699 | Ngày: 10-12-2018. BLV: Hải MariO

4vs4 Random | GameTV vs Clan 6699 | Ngày: 10-12-2018. BLV: Hải MariO

GTV News - 16:36 - Thứ 2, ngày 10/12/2018

AOE | 2vs2 Random | Mạnh Hào - Văn Hưởng vs ChipBoy - Tùng Sở | Ngày 23-11-2018 | BLV:G_Kami

AOE | 2vs2 Random | Mạnh Hào - Văn Hưởng vs ChipBoy - Tùng Sở | Ngày 23-11-2018 | BLV:G_Kami

GTV News - 16:35 - Thứ 6, ngày 23/11/2018

2vs2 Random | Thành Lak - Văn Hưởng vs Hào - Sáng | Ngày: 22-11-2018. BLV: Hải MariO

2vs2 Random | Thành Lak - Văn Hưởng vs Hào - Sáng | Ngày: 22-11-2018. BLV: Hải MariO

GTV News - 18:46 - Thứ 5, ngày 22/11/2018

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs Hà Nội | Ngày 20-11-2018 | BLV:G_Kami

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs Hà Nội | Ngày 20-11-2018 | BLV:G_Kami

GTV News - 16:51 - Thứ 3, ngày 20/11/2018

4vs4 Random | GameTV vs Sài Gòn New | Ngày: 18-11-2018. BLV: Hải MariO

4vs4 Random | GameTV vs Sài Gòn New | Ngày: 18-11-2018. BLV: Hải MariO

GTV News - 19:24 - Chủ Nhật, ngày 18/11/2018

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs Sài Gòn | Ngày 16-11-2018 | BLV:G_Kami

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs Sài Gòn | Ngày 16-11-2018 | BLV:G_Kami

GTV News - 16:53 - Thứ 6, ngày 16/11/2018

2vs2 Random | Văn Hưởng - Thành Lak vs Nam Sociu - Sáng Cola | Ngày: 08-11-2018. BLV: G_Ver

2vs2 Random | Văn Hưởng - Thành Lak vs Nam Sociu - Sáng Cola | Ngày: 08-11-2018. BLV: G_Ver

GTV News - 09:28 - Thứ 6, ngày 09/11/2018

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs BiBiClub | Ngày 8-11--2018 | BLV:G_Kami

AOE | 4vs4 Random | GameTV vs BiBiClub | Ngày 8-11--2018 | BLV:G_Kami

GTV News - 18:49 - Thứ 5, ngày 08/11/2018