Tag: Versace

Giao hữu đoàn thể: Chia sao cho cân?

Giải đấu AOE Quảng Đông Open 2016 vừa qua, chúng ta đã được tiếp cận nội dung thi đấu Đoàn...

AOE

GTV News - 09:21, 14/10/2016

2vs2 | Gunny, Ver vs TMT,U97 Ngày 06-10-2016

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 22:37, 06/10/2016

2vs2 | Gunny, Ver vs Meo Meo , Quang GT Ngày 05-10-2016

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 19:01, 05/10/2016

4vs4 | GameTV + Meo Meo vs BiBi Club Ngày 21-09-2016

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 17:40, 21/09/2016

4vs4 | GameTV vs BiBi Club + Tý 09-09-2016 BLV: G_Bờm

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 16:52, 09/09/2016

4vs4 | GameTV vs BiBi Club + Tý 08-09-2016 BLV: G_Quẩy

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 17:34, 08/09/2016

4vs4 | GameTV vs Hà Nội + BiBi 06-09-2016 BLV: G_Bờm

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 17:17, 06/09/2016

4vs4 | Liên quân GameTV+Thái Bình vs Hà Nội 05-09-2016 | BLV: Tom

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

GTV News - 14:51, 05/09/2016

4vs4 Hà Nội vs Liên Quân GameTV+TB 05-09-2016 | BLV: Tuân Tiền Hải

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

GTV News - 20:39, 05/09/2016

4vs4 | GameTV vs Liên quân 24-08-2016

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 15:53, 24/08/2016

4vs4 | GameTV vs BiBi Club + Xi Măng 20-08-2016

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 18:21, 20/08/2016

4vs4 | GameTV + Ver vs Hà Nội + HeHe 19-08-2016

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!\r\nVideo clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên...

AOE

GTV News - 16:53, 19/08/2016