cover-news

Hashtag:

Caster Dota 2

Rộ tin đồn PGL cho Caster cast TI11 tại nhà để tiết kiệm chi phí?

07/09/2022 16:21

Bình luận Dota gần 5 năm, nữ Caster vẫn bị chỉ trích thậm tệ vì những lỗi sơ đẳng

26/07/2022 10:29
Xem thêm
https://cdn-data.gtvplus.vn/banners/Image/VNGTLBB2_0x0_1673853635.jpg
https://cdn-data.gtvplus.vn/banners/Image/VNGTLBB2_0x0_1673856909.jpg