cover-news

Hashtag:

DPC

T1 từ bỏ Dota 2, chính thức bán lại slot DPC cho Bleed Esports

27/11/2022 22:56
Xem thêm
https://cdn-data.gtvplus.vn/banners/Gif/default_banner1224x150_1648108126.gif