cover-news

Hashtag:

RSG

Resurgence chính thức thăng hạng sau 12 game đấu toàn thắng tại DPC Division 2

11/04/2022 15:37
Xem thêm
https://cdn-data.gtvplus.vn/banners/Image/JXVNGDot2_0x0_1655427626.jpg
https://cdn-data.gtvplus.vn/banners/Image/CNQSGPlay_0x0_1655435512.jpg