cover-news

Hashtag:

streamer chửi bậy

Bị đồn là livestream để bú fame, nhanh nổi rồi sủi, nữ streamer liên tục sử dụng ngôn từ "tục tĩu" để đáp trả

08/04/2022 14:09
Xem thêm
https://cdn-data.gtvplus.vn/banners/Image/DynastyWarriorsVNG_0x0_1660040355.jpg
https://cdn-data.gtvplus.vn/banners/Image/DynastyWarriorsVNG_0x0_1660040290.jpg