cover-news

Hashtag:

Vi LOL

Xuất hiện vị tướng có tỷ lệ cấm 100% tại LEC Mùa Hè 2023, không phải là tướng 200 năm

26/06/2023 06:00

Lý do nào khiến Vi quay trở lại mạnh mẽ tại đấu trường chuyên nghiệp thời gian qua?

09/08/2022 11:11
Xem thêm
https://cdn-data.gtvplus.vn/banners/Gif/default_banner1224x150_1648108126.gif