4 vs 4 | Hà Nội vs GameTV ( 24-12-2014)

Bình luận về bài viết