Không có link video

: 4vs4 Random | GameTV vs Clan 6699 | Ngày: 10-12-2018. BLV: Hải MariO |

16:36, 10/12/2018