Cập nhật ĐTCL 10.22: Lee Sin bị giảm sức mạnh thê thảm

Cập nhật ĐTCL 10.22: Lee Sin bị giảm sức mạnh thê thảm
NeerxoooxGkucf - 09:54, 02/11/2020

Một loạt những thay đổi của tướng và hệ tộc cũng như Tinh Anh xuất hiện ở phiên bản 10.22 này.

Hệ Thống

 • Người chơi giờ sẽ chịu ít nhất 1 sát thương khi thua
 • Cửa hàng giờ sẽ hiển thị tỉ lệ xuất hiện của các tướng Tinh Anh.

Tộc/Hệ

Hiện tại có một vài tộc hệ bị phản tác dụng với cơ chế tinh anh bởi chúng bị giảm giá trị khi có ít đơn vị hơn trên sân đấu. Chúng tôi sẽ thay đổi luật một chút, khiến các tướng tinh anh được tính như hai tướng khi tính vào tộc hệ.
 • Tinh Anh Cuồng Giáo giờ sẽ được tính là hai đơn vị Cuồng Giáo và sẽ cho Galio gấp đôi lượng sức mạnh cộng thêm từ cấp sao (v.d một Elise Tinh Anh 2 sao giờ sẽ cho Galio 4 cấp sao thay vì 2).
 • Tinh Anh Hộ Pháp giờ sẽ được tính là 2 Hộ Pháp và cho gấp đôi lượng lá chắn.
 • Mê Hoặc - Giảm Sát Thương Đòn Đánh 50% ⇒ 50/80%
 • Mê Hoặc - Thời Gian Tác Dụng: 5/15 giây ⇒ 8 giây
 • Nhẫn Giả (4) Sát Thương Đòn Đánh và Sát Thương Kỹ Năng: 150 ⇒ 140
 • Thiện Xạ - Sát thương giảm mỗi lần nảy: 65/50/35% ⇒ 55/50/45%

Bậc 1

 • Fiora - Cộng Thêm Tinh Anh Máu ⇒ Giảm Năng Lượng Tối Đa
 • Lissandra - Mục Tiêu Kỹ Năng: Mục Tiêu Hiện Tại ⇒ Mục Tiêu Sát Thương Đòn Đánh Cao Nhất
 • Vayne - Sát Thương Kỹ Năng: 40/75/125 ⇒ 50/90/140

Bậc 2

 • Vi - Cộng Thêm Tinh Anh: Máu ⇒ Giảm Năng Lượng Tối Đa
 • Vi - Sát Thương Kỹ Năng 250/400/600 ⇒ 250/400/800
 • Vi - Thời Gian Phá Giáp: 6 ⇒ 8 giây

Bậc 3

 • Akali - Khóa Năng Lượng sau khi dùng kỹ năng: 1 giây ⇒ 1.25 giây
 • Evelynn - Sát Thương Kỹ Năng: 350/500/900 ⇒ 350/500/1400
 • Nunu và Willump - Sát Thương Kỹ Năng: 450/650/1300 ⇒ 450/650/1800

Bậc 4

 • Ahri - Sát Thương Kỹ Năng: 500/750/3000 ⇒ 475/675/3000
 • Ashe: Sửa một lỗi khiến 4/5 loạt tiễn của Ashe không thể chí mạng hoặc bị né tránh
 • Morgana: Cập nhật mục tiêu kĩ năng để giảm tính ngẫu nhiên

Bậc 5

 • Ezreal - Năng Lượng Khởi Đầu: 75 ⇒ 90
 • Lee Sin - Thời Gian Choáng Mục Tiêu Chính: 3/4/10 ⇒ 1.5/2/10 giây
 • Lee Sin - Thời Gian Choáng Mục Tiêu Phụ: 1.5/1.5/10 ⇒ 1.5/2/10 giây
 • Lillia - Ngưỡng Sát Thương Tỉnh Ngủ: 500/750/1000 ⇒ 500/500/500
 • Sett - Cộng Thêm Tinh Anh: Máu ⇒ Sát Thương Kỹ Năng
 • Sett - Sát Thương Kỹ Năng Mục Tiêu Phụ: 35/45% ⇒ 40/60% Máu tối đa
 • Nunu và Willump sẽ không còn nuốt luôn Sett nếu như hắn còn phải gập bụng.

>>>>Lộ bản cập nhật Liên quân Mobile, thời đại xạ thủ đã kết thúc???

Bình luận về bài viết: