Cập nhật trang bị LMHT phiên bản 11.1: Quyền trượng Thiên Thần được tăng sức mạnh dù không hề yếu

Cập nhật trang bị LMHT phiên bản 11.1: Quyền trượng Thiên Thần được tăng sức mạnh dù không hề yếu
NeerxoooxGkucf - 09:11, 07/01/2021

Đợt tăng sức mạnh Nước Mắt ở phiên bản 10.24 giúp ích khá nhiều cho các tướng cần Nước Mắt, nhưng Riot Games vẫn muốn nâng cao độ thỏa mãn cho dòng trang bị này.

Quyền Trượng Thiên Thần

Đợt tăng sức mạnh Nước Mắt ở phiên bản 10.24 giúp ích khá nhiều cho các tướng cần Nước Mắt, nhưng chúng tôi vẫn muốn nâng cao độ thỏa mãn cho dòng trang bị này.

CÔNG THỨC: Nước Mắt Nữ Thần + Lam Ngọc + Gậy Quá Khổ + 1000 vàng  Nước Mắt Nữ Thần + Sách Cũ + Gậy Quá Khổ + 915 vàng

SỨC MẠNH PHÉP THUẬT: 60  65(áp dụng với cả Quyền Trượng Đại Thiên Sứ)

SMPT NHẬN ĐƯỢC TỪ NĂNG LƯỢNG: 3%  2%

 Giày Khai Sáng Ionia

Giày khai sáng đang yếu hơn so với mặt bằng chung một chút. Chúng tôi sẽ tăng sức mạnh lại một chút cho nó.

ĐIỂM HỒI KỸ NĂNG: 15  20

Kiếm Manamune

Manamune và Thần Kiếm Muramana đã bắt đầu có ảnh hưởng lên lối lên trang bị của các Xạ Thủ. Giá trị nhận được của nó so với giá thành đã biến nó thành một trang bị thứ hai hoàn hảo, thậm chí có thể tranh với trang bị Thần Thoại với suất đầu tiên. Chúng tôi sẽ thay đổi giá tiền của Manamune để mở ra nhiều lựa chọn hơn cho các Xạ Thủ.

TỔNG GIÁ: 2600  2900

CÔNG THỨC: Nước Mắt Nữ Thần + Búa Chiến Caulfield + Lam Ngọc  Nước Mắt Nữ Thần + Búa Chiến Caulfield + Kiếm Dài (chỉ số không đổi)

SMCK NHẬN ĐƯỢC TỪ NĂNG LƯỢNG: 2%  2.5%

Thần Kiếm Muramana

Tiếp tục bên trên! Ở phiên bản 10.25, chúng tôi đã hạn chế Thần Kiếm Muramana chỉ kích hoạt trên sát thương vật lý nhằm tránh trường hợp các Pháp Sư lạm dụng nó. Nhưng thay đổi này khiến Ezreal và Corki rất buồn. Với những thay đổi dành cho Quyền Trượng Thiên Thần bên trên, chúng tôi nghĩ rằng mình đã có thể gỡ bỏ giới hạn này và giảm lượng sát thương kích hoạt nó gây ra, thứ đặc biệt hấp dẫn với các pháp sư.

SÁT THƯƠNG CHẤN ĐỘNG CHUYỂN HÓA TỪ NĂNG LƯỢNG: 4%  2.5%

LOẠI BỎ: CHẤN ĐỘNG THỰC SỰ: Chấn Động giờ sẽ không chỉ bị giới hạn cho sát thương vật lý

Cuồng Cung Runaan

Chúng tôi đã nghĩ rằng Cuồng Cung Runaan mạnh mẽ hơn, đắt đỏ hơn sẽ hấp dẫn với các xạ thủ ở món 4 hoặc 5. Nhưng điều đó đã không trở thành sự thật, và những vị tướng cần nó làm món thứ hai bị ảnh hưởng nặng nề bởi lượng tiền quá lớn mà Thần Thoại + Runaan + Vô Cực cần. Vì vậy, chúng tôi sẽ trả Runaan về với phiên bản cũ.

SỨC MẠNH CÔNG KÍCH: LOẠI BỎ

SÁT THƯƠNG TIA ĐẠN: 40-70% tổng SMCK (cấp độ 1-18)  40% tổng SMCK

CÔNG THỨC: Cuốc Chim + Song Kiếm + Dao Găm + 1025 vàng  Dao găm + Song kiếm + Dao găm + 850 vàng

TỔNG GIÁ: 3400 vàng  2500 vàng

Vương Miện Shurelya

Shurelya đang yếu hơn rõ rệt so với những lựa chọn khác trong nhóm các trang bị Thần Thoại Hỗ Trợ (Trát Lệnh, Dây Chuyền, Bùa Nguyệt Thạch). Vì vậy, chúng tôi sẽ tăng sức mạnh của Shurelya lên một chút.

TỐC ĐỘ DI CHUYỂN: 40% (giảm dần trong 4 giây)  60% (giảm dần trong 4 giây)

Trang Bị Dồn Sát Thương

Hệ thống trang bị mới có quá nhiều khả năng dồn sát thương dành cho những trang bị mới; cụ thể là trang bị Thần Thoại. Vì vậy, chúng tôi sẽ rút lại một phần lượng sát thương hệ thống đó. Thay đổi này nhằm giúp cân bằng ngưỡng sức mạnh của các trang bị đó, và chuyển sức mạnh về mặt chỉ số.

Dạ Kiếm Draktharr

SÁT THƯƠNG SĂN ĐÊM: 100 (+30% SMCK cộng thêm)  65 (+25% SMCK cộng thêm)

SỨC MẠNH CÔNG KÍCH: 55  60

SỨC MẠNH CÔNG KÍCH HẮC ÁM KIẾM DRAKTHARR (ORNN NÂNG CẤP): 70  75

Móng Vuốt Ám Muội

SÁT THƯƠNG VỒ MỒI: 100 (+30% SMCK cộng thêm)  65 (+25% SMCK cộng thêm)

ĐIỂM HỒI KỸ NĂNG: 10  20

ĐIỂM HỒI KỸ NĂNG MÓNG VUỐT THÚ SĂN (ORNN NÂNG CẤP): 15  25

SỨC MẠNH CÔNG KÍCH MÓNG VUỐT THÚ SĂN (ORNN NÂNG CẤP): 80  75 (trang bị này bị thừa 5 SMCK so với các trang bị tương đương)

Đai Tên Lửa Hextech

SỨC MẠNH PHÉP THUẬT: 80  90

MÁU: 250  350

SÁT THƯƠNG SIÊU THANH: 70-259 (cấp độ 175-250)  125 (cấp độ 1-18)

SMPT ĐAI KHINH KHÍ NÂNG CẤP (ORNN NÂNG CẤP): 110  120

MÁU ĐAI KHINH KHÍ NÂNG CẤP (ORNN NÂNG CẤP): 350  450

Lưỡi Hái Bóng Đêm

SỨC MẠNH PHÉP THUẬT: 80  90

MÁU: 250  300

SÁT THƯƠNG SIÊU THANH: 70-259 (cấp độ 125-200)  125 (cấp độ 1-18)

SMPT LƯỠI HÁI CHẠNG VẠNG (ORNN NÂNG CẤP): 110  120

SMPT LƯỠI HÁI CHẠNG VẠNG (ORNN NÂNG CẤP): 350  400

Tam Hợp Kiếm

SỨC MẠNH CÔNG KÍCH: 35  25

ĐIỂM HỒI KỸ NĂNG: 10  20

HỎA CỰC KIẾM (ORNN NÂNG CẤP) SỨC MẠNH CÔNG KÍCH: 45  35

HỎA CỰC KIẾM (ORNN NÂNG CẤP) ĐIỂM HỒI KỸ NĂNG: 15  25

Chùy Hấp Huyết

SÁT THƯƠNG KHÁT MÁU: 110% SMCK  100% SMCK

HỒI MÁU: 20% SMCK (+12% máu đã mất)  25% AD (+12% máu đã mất) (hồi máu giờ sẽ được tính lần lượt theo từng tướng trúng chiêu, có nghĩa là lượng máu hồi khi trúng nhiều tướng sẽ giảm dần)

Chùy Phản Kích

SỨC MẠNH CÔNG KÍCH: 50  45

ĐIỂM HỒI KỸ NĂNG: 10  20

SÁT THƯƠNG CÚ ĐẬP HÙNG HỒN: 110% SMCK  100% SMCK

CHÙY PHÁ KÍCH (ORNN NÂNG CẤP) SỨC MẠNH CÔNG KÍCH: 60  55

CHÙY PHÁ KÍCH (ORNN NÂNG CẤP) ĐIỂM HỒI KỸ NĂNG: 15  25

>>> Hacker đen đủi đụng ngay cựu vô địch thế giới, mất cả account Liên Quân

Bình luận về bài viết: