Cập nhật tướng ĐTCL 10.20: Zilean không thể sử dụng chiêu cuối lên bản thân nữa

Cập nhật tướng ĐTCL 10.20: Zilean không thể sử dụng chiêu cuối lên bản thân nữa
NeerxoooxGkucf - 13:01, 02/10/2020

Một thay đổi vô cùng đáng chú ý khiến Zilean có thể sẽ phải thay đổi cách sử dụng trong ĐTCL.

Cửa Hàng Tướng

Bậc 1

 • Diana - Số Lượng Cầu: 3/4/6/10 ⇒ 4/5/6/10
 • Lissandra - Sát Thương Chính Kỹ Năng: 300/400/600/900 ⇒ 350/450/600/900
 • Lissandra - Sát Thương Phụ Kỹ Năng: 150/200/300/450 ⇒ 175/225/300/450
 • Nami - Thời Gian Choáng: 2/2.5/3 ⇒ 2.5/3/4 giây
 • Vayne - Tốc Độ Đánh: 0.8 ⇒ 0.9

Bậc 2

 • Annie - Sát Thương Kỹ Năng: 200/300/450 ⇒ 250/350/450
 • Annie - Lá Chắn Kỹ Năng: 400/600/900 ⇒ 500/700/900
 • Aphelios - Thời Gian Ụ Súng: 6/7/9/11 ⇒ 7/8/9/11
 • Hecarim - Hút Máu Kỹ Năng: 250/350/500 ⇒ 250/400/600
 • Jax - Tốc Độ Đánh: 0.65 ⇒ 0.75
 • Jax - Năng Lượng Khởi Đầu/Tổng: 50/125 ⇒ 50/100

Bậc 3

 • Kỹ năng của Jinx giờ sẽ thực sự là một kỹ năng thay vì là một hiệu ứng đòn đánh.
 • Xin Zhao - Năng Lượng Tổng: 50 ⇒ 30
 • Kỹ Năng của Xin Zhao giờ sẽ hưởng lợi từ hệ thống Sát Thương Đòn Đánh. (Gã sẽ không thể hồi máu bằng Kiếm Súng Hextech nữa, nhưng sẽ hồi máu được bằng Huyết Kiếm. Thêm vào đó, kĩ năng này cũng được tính một cộng dồn cho Dao Điện Staikk và Cuồng Đao)
 • Yuumi - Hồi Máu Kỹ Năng: 30/45/60% ⇒ 30/45/75%
 • Yuumi - Tốc Độ Đánh Kỹ Năng: 30/40/50% ⇒ 30/40/60%
 • Veigar giờ sẽ nhắm vào mục tiêu có máu thấp nhất, thay vì có phần trăm máu thấp nhất.
 • Veigar - Sát Thương Kỹ Năng: 500/650/1150 ⇒ 500/650/1000
 • Veigar - Sức Mạnh Kỹ Năng mỗi mạng hạ gục: 1/2/5 ⇒ 1/2/4

Bậc 4

 • Riven - Lá Chắn Kỹ Năng: 175/250/1000 ⇒ 175/250/750
 • Riven - Sát Thương Kỹ Năng: 180/250/1000 ⇒ 175/250/750
 • Riven - Sát Thương Sóng Năng Lượng: 300/450/2000 ⇒ 300/450/1500
 • Shen - Giáp: 50 ⇒ 60
 • Shen - Năng Lượng Khởi Đầu/Tổng: 60/125 ⇒ 50/100
 • Shen - Thời Gian Khiêu Khích và Lá Chắn 4/4/4 ⇒ 4/4/8 giây

Bậc 5

 • Lee Sin - Năng Lượng Tổng: 50 ⇒ 40
 • Sett - Năng Lượng Khởi Đầu/Tổng: 50/125 ⇒ 70/175
 • Yone - Năng Lượng Tổng: 100 ⇒ 80
 • Zilean không còn có thể tự sử dụng chiêu cuối lên bản thân. (Nhưng ông vẫn có thể sử dụng nó lên một Zilean khác)

>>>> Liên Quân Mobile chính thức bị "đá" khỏi thị trường Ấn Độ

Bình luận về bài viết: