Riot Games có những thay đổi quan trọng trong chế độ ARAM của LMHT

Riot Games có những thay đổi quan trọng trong chế độ ARAM của LMHT
GTV News - 17:56, 06/02/2020

Cuối cùng thì chế độ được khá nhiều người yêu thích là ARAM đã được Riot Games động tay và chỉnh sửa 1 số vị tướng

Giảm Sức Mạnh 10.3

JANNA+10% Sát Thương Nhận Vào, -8% Lá Chắn ⇒ +10% Sát Thương Nhận Vào, -10% Lá Chắn, -10% Hồi Máu

MAOKAI-12% Sát Thương & +12% Sát Thương Nhận Vào ⇒ -15% Sát Thương & +12% Sát Thương Nhận Vào

JAX

NAMI+5% Sát Thương Nhận Vào ⇒ +5% Sát Thương Nhận Vào & -10% Hồi Máu

SINGED Bình Thường ⇒ -5% Sát Thương

SYLAS+5% Sát Thương ⇒ Bình Thường

TEEMO-12% Sát Thương ⇒ -10% Sát Thương & +5% Sát Thương Nhận Vào

TRUNDLE Bình Thường ⇒ -10% Hồi Máu

ZIGGS-15% Sát Thương & +8% Sát Thương Nhận Vào ⇒ -15% Sát Thương & +10% Sát Thương Nhận Vào


Tăng Sức Mạnh 10.3

AATROX Bình Thường ⇒ -5% Sát Thương Nhận Vào

AZIR+5% Sát Thương ⇒ +10% Sát Thương

ARRAM

BARD+8% Sát Thương & -10% Sát Thương Nhận Vào ⇒ +10% Sát Thương & -15% Sát Thương Nhận Vào

ELISE+5% Sát Thương & -5% Sát Thương Nhận Vào ⇒ +5% Sát Thương & -10% Sát Thương Nhận Vào

EVELYNN+15% Sát Thương & -10% Sát Thương Nhận Vào ⇒ +15% Sát Thương & -15% Sát Thương Nhận Vào

JAX Bình Thường ⇒ -5% Sát Thương Nhận Vào

KASSADIN Bình Thường ⇒ -10% Sát Thương Nhận Vào

LEBLANC+12% Sát Thương & -10% Sát Thương Nhận Vào ⇒ +15% Sát Thương & -15% Sát Thương Nhận Vào

Janna

LEONA+5% Sát Thương Nhận Vào ⇒ Bình Thường

POPPY Bình Thường ⇒ -5% Sát Thương Nhận Vào

QIYANA+8% Sát Thương & -8% Sát Thương Nhận Vào ⇒ +10% Sát Thương & -10% Sát Thương Nhận Vào

TRYNDAMERE+5% Sát Thương & -5% Sát Thương Nhận Vào ⇒ +10% Sát Thương & -10% Sát Thương Nhận Vào

URGOT-5% Sát Thương ⇒ Bình Thường

Bình luận về bài viết: