2vs2 Random | CSĐN - ChipBoy vs BiBi - Hưng Nhổn | Ngày 21 - 12 - 2017 | BLV: G_man