2vs2 Random | Mạnh Hào - Văn Hưởng vs Exciter - Mưa | Ngày 9-8-2018 | BLV:G_Kami