Không có link video

AOE : 4 vs 4 | Liên Quân vs GameTV (30-3-2015) Có BL |

00:00, 30/03/2015