4vs4 Random | GameTV + Ver vs GameTV | Ngày 9-12-2017 | BLV:G_Kami

Bấm SUBSCRIBE để xem thêm VIDEO AOE trên youtube:   
9116

Ngày đăng: 17:26 | 09/12/2017

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!
Video clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên GameTV.
Trận giao hữu đỉnh cao giữa : GameTV + Ver vs GameTV

BLV: G_Kami
Ngày: 9/12/2017

==========================================

Xem lại tất cả các video, tin tức liên quan: http://gametv.vn 
Like us: https://www.facebook.com/VietnamGameTV 
Follow us: https://twitter.com/VietnamGameTV
Follow us on G+: https://plus.google.com/+GameTV

Products and Services: http://gametv.vn/channel/ads/
Liên hệ quảng cáo: ads@gtv.com.vn