4vs4 Random | GameTV vs Hà Nội | Ngày 6-12-2017 | BLV: G_Man