4vs4 Random | Quảng Ninh+ CSDN vs BiBiClub | Ngày 12-6-2018 | BLV:Đạt 09