AOE | 2vs2 Assy | Chim Sẻ - No1 vs Quýt - Hồng Anh | Ngày 09-10-2018 | BLV:G_Ver

Bấm SUBSCRIBE để xem thêm VIDEO AOE trên youtube:   
21930

Ngày đăng: 1:30 | 10/10/2018

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!
Video clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên GameTV.

Trận giao hữu đỉnh cao giữa : Chim Sẻ - No1 vs Quýt - Hồng Anh
BLV: G_Ver

Ngày: 09/10/2018

==========================================

Xem lại tất cả các video, tin tức liên quan: http://gametv.vn 
Like us: https://www.facebook.com/VietnamGameTV 
Follow us: https://twitter.com/VietnamGameTV
Follow us on G+: https://plus.google.com/+GameTV

Products and Services: http://gametv.vn/channel/ads/
Liên hệ quảng cáo: ads@gtv.com.vn