AOE | 2vs2 Random | Văn Hưởng - Nike vs Hào - Sáng (GA) | Ngày 30-10-2018 | BLV:G_Kami

Bấm SUBSCRIBE để xem thêm VIDEO AOE trên youtube:   
3929

Ngày đăng: 15:53 | 30/10/2018

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!
Video clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên GameTV.

Trận giao hữu đỉnh cao giữa : Văn Hưởng - Nike vs Hào - Sáng (GA)
BLV: G_Kami

Ngày: 30/10/2018

==========================================

Xem lại tất cả các video, tin tức liên quan: http://gametv.vn 
Like us: https://www.facebook.com/VietnamGameTV 
Follow us: https://twitter.com/VietnamGameTV
Follow us on G+: https://plus.google.com/+GameTV

Products and Services: http://gametv.vn/channel/ads/
Liên hệ quảng cáo: ads@gtv.com.vn