AOE Hà Nội Open 6 | Đoàn Thể | Chung Kết | Shang Thuần Tiễn | BiBi vs Nông Dân | Ngày 30-12-2017 | BLV: Có Bình Luận

Bấm SUBSCRIBE để xem thêm VIDEO AOE trên youtube:   
4440

Ngày đăng: 1:04 | 31/12/2017

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!
Video clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên GameTV.
Trận giao hữu đỉnh cao giữa : BiBi vs Nông Dân

BLV: Có Bình Luận
Ngày: 30/12/2017

==========================================

Xem lại tất cả các video, tin tức liên quan: http://gametv.vn 
Like us: https://www.facebook.com/VietnamGameTV 
Follow us: https://twitter.com/VietnamGameTV
Follow us on G+: https://plus.google.com/+GameTV

Products and Services: http://gametv.vn/channel/ads/
Liên hệ quảng cáo: ads@gtv.com.vn