AOE Việt - Trung Online 2017 | ChipBoy vs Tiểu Mã | Ngày 02-01-2018. BLV: Gman

Bấm SUBSCRIBE để xem thêm VIDEO AOE trên youtube:   
31500

Ngày đăng: 20:38 | 02/01/2018

GameTV - Nơi thỏa mãn niềm đam mê !!
Video clip được thực hiện bởi đội ngũ Kĩ Thuật Viên GameTV.
Trận giao hữu đỉnh cao giữa : ChipBoy vs Tiểu Mã

BLV: Gman
Ngày: 02/1/2018

==========================================

Xem lại tất cả các video, tin tức liên quan: http://gametv.vn 
Like us: https://www.facebook.com/VietnamGameTV 
Follow us: https://twitter.com/VietnamGameTV
Follow us on G+: https://plus.google.com/+GameTV

Products and Services: http://gametv.vn/channel/ads/
Liên hệ quảng cáo: ads@gtv.com.vn