AoE Việt Trung Online 2017 | Vòng 7 | Hoàng CN vs Minh Nhật | Ngày 14-12-2017 | BLV: Có Bình Luận