CS:GO, AWP, SKYTTEN vs n!faculty

Bấm SUBSCRIBE để xem thêm VIDEO AOE trên youtube:   
7239

Ngày đăng: 5:03 | 10/01/2015

Tình huống sử dụng khẩu AWP của SKYTTEN trong khuôn khổ MSI BEAT IT…