Hành trình đi đến ngôi vương ELEAGUE MAJOR 2018 (Ngày 13-29/01/2018)

Bấm SUBSCRIBE để xem thêm VIDEO AOE trên youtube:   
18181

Ngày đăng: 13:29 | 29/01/2018